top of page
ÄMNESÖVERGRIPANDE UNDERVISNING
PÅ HÖGSTADIET
Föreläsningens syfte är att

-lyfta fram olika möjligheter och öppna upp gränserna mellan de olika ämnena i högstadiet.

-Inspirera till samarbete för att skapa en större helhet i lärandet och undervisningen.

-Visa att estetiska ämnen i skolan är viktiga och att estetiska läroprocesser är nödvändiga för att få ett roligt och beständigt lärande.

 

Föreläsningen bygger på praktiska och teoretiska exempel som utarbetats och genomförts i klass 7-9 i snart 20års tid.

 

Fritt utdrag ur boken Musiken och rytmiken i praktiken

utgiven av UR

Sten Forsman och Pernilla Sjöberg blandar musik, naturvetenskap och matematik i sin undervisning.

Drivkraften är att få eleverna att uppleva och förstå att allt har ett sammanhang.

Han är musiklärare med stort natur intresse och hon är matte/ no-lärare med stort musikintresse.

I Stens och Pernillas undervisning handlar mycket om att hitta beröringspunkter mellan olika ämnen. Var möts matematiken, naturvetenskapen och musiken?

Jo, bland annat i form och färg, i klanger och toner, i ljudstyrka och

ljudhastighet, i tonskala och frekvens.

Naturvetenskap och musik har mycket gemensamt.

Sten och Pernilla berättar om sin drivkraft som lärare:

- I vår lärargärning vill vi få eleverna att förstå att runt omkring dem finns en helhet.

- Vi tror att det hos alla människor på jorden finns en längtan efter att förstå sammanhang.

- Eleverna översköljs dagligen av mängder med lösryckt information så lärarrollen blir mer och mer att sortera och sätta in allt i en helhet.

- Vi vill försöka ge eleverna ett ”holistiskt tänkande” så att de kan se att allt hänger ihop på ett eller annat sätt.

För att nå detta använder sig Sten och Pernilla av olika ”estetiska lärprocesser” i sin undervisning.

 

INGVAR LINDQVISTPRISET 2013

Kontakt 

Kontakt 

Meddelandet togs emot.

bottom of page